Zajistíme Vám dobré jídlo již hotové, také již připravené na pečení, grilování. Připravíme Vám třeba výborný guláš. Dodáme vám pivo, víno, nealkoholické nápoje, sladkosti a chlebíčky, jednohubky pro Vaše akce, rodinné a firemní setkání, oslavy jubileí, zábavu (kulturní vystoupení, hudbu...)
maso, masné výrobkyHotová jídla, omáčky a polévkySaláty, koření, studené omáčkypivo, víno, kořalka, nealkoVýrobky studené kuchynědorty, zákusky, šlehačkové, krémovéÚklid, servírování, hygiena, dřevo na topenípůjčovna, grily, stáčecí zařízení, nábytekpersonální zajištění akcí, kuchař, číšník, úklidová službazpěv, hudba, kultura, foto
Hlavní stranaKdo pokrmy připravuje?Kde sídlímeKontaktní údajeObjednávkyObchodní podmínky
Způsob objednáváníDodací a platební podmínkyZárukyObaly a doprava zboží

Hledáme brigádnici pro zadávání dat

Akce PIVO

Pardubický SVĚTLÝ LEŽÁK


Pivo s vyšším obsahem alkoholu 5,0% obj

cena za 0,5 litru = 14,- Kč

pište svůj požadavek zde>>

zapůjčení stáčecího zařízení zdarma

Cena při odběru nejméně 1 ks sud 30 litrů


Pro sdělení vašich dalších požadavků využijte také

formulář

Dodací a platební podmínky


Dodavatel:

Zdeněk Straka

IČO: 101 31 523
DIČ: CZ5510120968

 

Číslo účtu:

 • 1183827063/0800
 • IBAN CZ41 0800 0000 0011 8382 7063

Korespondenční adresa:

Palackého 1932,
53002 Pardubice

Předmět objednání a dodání:

Předmětem objednání a dodání jsou zejména předpřipravené a hotové pokrmy, nápoje, předměty (obaly a servírovací) a služby související s podáváním těchto pokrmů a další služby zábavního charakteru.

Seznam zboží a služeb na webu GURMAN SERVIS (www.gurman-servis.cz) je katalogem běžně dodávaného zboží a služeb.

Zvláštnosti objednávání a dodání zboží a služeb na webu www.gurman-servis.cz:

 • objednávky mohou být zpřesňované na základě požadavků zákazníka a konkrétních možností dodání zboží a služeb
 • dodavatel zboží a služeb nezaručuje okamžitou dostupnost zboží a služeb v sortimentu (sezonnost) a přesnost dodání v množství (například při dodání masa na váhu)
 • s ohledem na specifiku zboží se výsledná objednávka může lišit od prvotní objednávky
 • VEŠKERÉ ÚPRAVY OBJEDNÁVKY JSOU PROJEDNÁVÁNY S POPTÁVAJÍCÍM A UPRAVOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEHO SOUHLASU)

Objednávka zboží a služeb - postup objednávání

Varianta A - jednoduchá objednávka (bez nutnosti zpřesnění):

 1. Kontrola realizovatelnosti objednávky ze strany dodavatele
 2. Potvrzení objednávky, vydání a zaslání potvrzení o splnitelnosti objednávky beze změn jejího obsahu
 3. Vydání a zaslání dokladu pro zaplacení zálohy zákazníkem

Varianta B - objednávka složitá vyžadující zpřesnění a dohodu s kupujícím při úpravě jejího obsahu

 1. Kontrola realizovatelnosti objednávky ze strany dodavatele, zjištění odlišností od možností realizace
 2. Projednání obsahu objednávky a návrh změn objednávky s potenciálním odběratelem -schválení změn ev. odstoupení od objednávky
 3. Potvrzení objednávky, vydání a zaslání potvrzení o splnitelnosti objednávky se změnami jejího obsahu.
 4. Vydání a zaslání dokladu pro zaplacení zálohy zákazníkem

Dodací podmínky - termíny dodání

 1. Objednané pokrmy, další a související služby jsou dodávány dle požadovaného termínu a místa.
  • osobním převzetím z výdejního místa (zpravidla jedna z provozoven dodavatelů - partnerů www.gurman-servis.cz)
  • určené místo odběratelem - zákazníkem
 2. Dodání pokrmů je standardně možné do 3 dnů od objednání, nedohodnou-li se objednávající s dodávajícím samostatně.
 3. Za den objednání se považuje ten den, je-li objednáno do 09.00 hod, pracovní dny se nezapočítávají.
 4. Případné reklamace jsou řešeny při předání a převzetí pokrmů na základě jejich předání a převzetí. Kontroluje se - dle dodacího listu, počet ks, množství a váha.
 5. Převzetí potvrzuje předávající a přebírající podpisem.

Platební podmínky:

Platba za dodané pokrmy a související služby se uskutečňuje ve 2 krocích:

 1. krok
  Úhradou faktury vydané po obdržení a potvrzení objednávky ve výši 50% z celkové částky:
  • úhrada faktury se uskutečňuje na účet dodavatele
  • možné je dohodnout se na platbě hotově
 2. krok
  Úhradou faktury - dokladu ve výši 50% (zbytek ceny)
  • hotově při předání předmětu zakázky
  • po dohodě je možné uhradit fakturou na účet, vždy však před předáním předmětu dodávky

Cena za dopravu a obaly:

Předání objednaného zboží může být uskutečněno

I/ Cena za dopravu je stanovena paušálem

Za dopravu se považuje doprava zboží ke kompletaci a doprava zboží k zákazníkovi. Doprava zboží po městě Pardubice a do 20 km od středu města je za cenu 150 Kč.

V případě samostatného odběru z výdejního místa je cena za dopravu ve výši 50% = 75,- Kč.

V případě dopravy nad vzádlenost 20 km se cena sjednává samostatně dohodou a na základě objemu zakázky.

II/ Cena za obaly se stanovuje na základě jejich skutečné spotřeby, to znamená nutného množství obalů potřebného objemu.

Doprava zboží

 1. Dodání zboží objednaného zboží včetně dopravy k Vám je základním způsobem jejich dodání.
 2. Možný je i osobní odběr na dohodnuté adrese, místa odběru se liší v závislosti na objednaném sortimentu
  • doprava zboží nebo jeho osobní odběr je předmětem dohody v rámci objednání zboží
   • tel. 725 306 191
 3. Vámi objednané zboží je řádné zabaleno, chráněno před zkažením a znečištěním vhodnými obaly.
 4. V případě složitějších akcí s komplexním zajištěním se dodávka zboží a služeb děje na základě zpracovnaného plánu, která je smluvními stranami schválen. Ten zajištuje dodržení všech nezbytných termínů pro dodržen í akce.
 5. Harmonogram je zpracován písemně a je přílohou smlouvy o dodávkce (event. smlouvy o dílo)

Zrušení objednávky - storno poplatek

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku jen do doby potvrzení objednávky dodavatelem.
Zrušení objednávky je po jejím potvrzení možné jen po předchozí dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

V závislosti na stavu přípravy objednávky je účtován storno poplatek, který je dodavavatel oprávněn strhnout ze zálohy.

 

 

Záruční podmínky >>

Co nejednodušeji a pro obě strany spolehlivě.